Legger ned stor og uegennyttig innsats for gamle og nye hitterværinger

foto