Forventet brøyting. Kommunen svarte at det ikke er deres ansvar