Innbrudd i bil: Gjerningspersoner fanget på video

foto