De møter ved Dagsrevy-tiden : - Her er det ingen sladder, men vi snakker "kjenning"