-Mulighetene for å kunne kjøpe et eget hus til familien var en avgjørende faktor