Mengden laks i norske merder er økende. Det kommer frem i de siste tallene fra Fiskeridirektoratet.

De viser at den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av desember 2023 var rundt 857.500 tonn, sammenlignet med 846.500 tonn samme måned året før.

Det tilsvarer en oppgang på 1,3 prosent på årsbasis. Det var iLaks.no som først omtalte tallene.

Snittvekten for generasjonene 2023 og 2022 var henholdsvis 1,3 og 4,1 kilo. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 1,4 og 4,2 kilo.

Her ser du en oversikt over hvordan laksen er spredt utover i øyregionen. Foto: Skjermdump fra Fiskeridirektoratet