- Den lave ledigheten i fylket fortsetter også i april. Det er fortsatt ingen tegn i arbeidsmarkedet som tyder på at ledigheten vil øke i den kommende perioden, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

På Frøya står bare 1,6 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. På Hitra utgjør de 80 arbeidsledige 3,6 prosent av de  i arbeidsdyktig alder. Dette er en økning på 35 ledige i forhold til april i fjor.

I Snillfjord er kun 10 uten arbeid. Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av april er det noe over 3.700 helt ledige i Sør-Trøndelag. Dette tilsvarer 2,3 prosent, og er det samme som for ett år siden.

Flere langtidsledige

Antallet arbeidssøkere som har vært uten arbeid i minst 26 uker, øker med 14 prosent eller 108 personer fra april i fjor. Ved utgangen av måneden er det 870 langtidsledige.

Denne økningen har blant annet sammenheng med at vi i samme periode har en reduksjon i antallet arbeidssøkere på tiltak med over 400 personer. I Sør-Trøndelag er 0,4 prosent av arbeidsstyrken på et arbeidsrettet tiltak.

Ledigheten ned i 11 kommuner

Det stramme arbeidsmarkedet gjør at ledigheten synker i 11 av fylkets kommuner.

Lavest i ledighet ligger Roan og Osen med henholdsvis 1 og 1,1 prosent ledighet. Disse kommunene er også blant de med den største nedgangen. Nærmest disse kommunene følger Agdenes med 1,2 prosent ledige.

I Trondheim er ledigheten på 2,4 prosent, 0,1 prosent høyere enn fylket totalt.