- Jeg og min mann satt og så på tv da det ble avfyrt tre geværskudd like utenfor stuedøra. Vi så ut og registrerte en bil som forlot hovedveien etter skuddene. Rett ovenfor oss er en større ekker hvor det lander flere gås i løpet av vårparten, og denne kvelden var ingen unntak. Vi så at bilen og jaktfolka forsvant, så raskt etter skuddene bestemte jeg meg for å undersøke ekra. Her fikk jeg se et syn jeg helst skulle ønsker å være for uten forteller Sølvi Krutvik på Klubben.

- Jeg skal innrømme jeg er svak for naturens mangfold fugler og dyr. Synet av den skadeskutte grågåsa som prøvde å flykte var så trist at jeg måtte manne meg opp og hente noe for og avlive den. Den hadde store skuddskader, forteller Krutvik.

 Reagerer på jegerens oppførsel

- Det som er merkverdig var at de som jaktet på gås kom tilbake etter en stund for å leite etter den skadeskutte gåsa. Ergo viste de at de hadde skadeskutt en gås. Min mann spurte vedkommende om dette var en lovlig jakt, da hisset vedkommende seg opp og kunne fortelle på en uhøflig måte at han hadde tillatelse fra grunneieren på å felle fire gjess. Det man kan stille seg spørsmål om, er om en jeger i det hele tatt kan oppfører seg slik på en måte som vedkommende gjorde. Vi oppfattet det slikt at han hadde gjort noe ulovlig på måten han opptråde, i alle fall virket det slikt på oss.

Krutvik avlivet den skadde gåsa og fant også tre tomme patronhylser liggende på hovedveien.

- Om jakt på gås skal utøves på området må man følge jaktrutiner og kanskje varsle de boligene som ligger nært inn til, sier Sølvi som godt kunne tenke og være denne opplevelsen foruten.

- Det er helt ok at folk jakter, men det må da være regler på fremgangsmåte og oppførsel som men bør forvente spesielt av en jeger med skytevåpen og våpentillatelse, mener Krutvik.

Har skadefellingstillatelse fra kommunen

Øyvor Helstad, miljøkonsulent i Frøya kommune bekrefter at jegerne sannsynligvis har lov til å skyte gjess allerede nå.

- Det  som skjer nå er at hekkegåsa akkurat har kommet. Den sitter på åkeren og spiser veldig mye gressskudd og legger fra seg avføring. Om det ikke hjelper å skremme bort gåsa, kan grunneieren etter skriftlig søknad få tillatelse til skadefelling, der man får tillatelse til å skyte fire og fire gjess om gangen, sier Helstad. Hun har gitt flere slike tillatelser.

- Jeg sitter akkurat nå og skriver ut den åttende tillatelsen, og jeg har hatt enda flere henvendelser, sier Helstad.

Hun understreker at hekkende gjess er fredet.

- Fristen til å skyte skadegjess er frem til 15. juni. Det står i tillatelsen at skadefellingen ikke gjelder på hekkende gjess. Jakten skal skje humant, men det er det opp til jegeren å vurdere, sier Helstad.