I dag (torsdag) skal politikerne blant annet spikre budsjett for 2013 - og handlingsplan for de nærmeste årene. Du kan følge presentasjonen direkte og den påfølgende debatten. Møtet starter kl. 10. Klikk på DENNE LINKEN for å åpne webtv-bildet.

Etter barnehage/skole-debatten, fortsetter det ordinære kommunestyremøtet. Blant sakene som skal behandles er

  • tilbud fra grendalagene for Kverva, Nordskag og Valen på samarbeidsavtale om utbygging av Nordskag oppvekstsenter

  • samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital, Rusbehandling Midt-Norge HF og Frøya kommune

  • pensjonsordning for kommunalt ansatte

Alle dokumentene kan du laste ned på vår seksjon for lokalpolitikk, hitra-froya.no/politikk Klikk på ønsket kommune og utvalg.

I tillegg holder ordføreren sine faste orienteringer.