Otto Raum Eide fra Kvenværet var i dag ute og syklet langs fv. 713 da han kom over dette hullet i asfalten, cirka 100 meter før krysset til Grefsnesvågen. Raum Eide ble nysgjerrig, tittet nedi og oppdaget til sin forskrekkelse at det var et synkehull under utvikling.

- Det er nok ekstremt regnvær i det siste som har bidratt. Hullet i asfalten var bare 15 centimeter i diameter. Men nedi var det cirka halvmeteren dypt og fra 50 til 100 centimeter i diameter under asfalten, forteller Raum Eide.

Han ringte politisentralen for å varsle, både for at politiet kunne varsle videre til veivesenet og for å kunne sette opp en advarsel til bilister. I tillegg la han selv ut en advarsel på Facebook om at bilister på vei mellom Kvenvær og Fillan måtte være på vakt.

Veivesenet reagerte lynkjapt på henvendelsen. Ved 18-tida lørdag forteller Raum Eide til lokalavisa at hullet er tettet, drøye fire timer etter at det ble varslet.

- Hullet er fyllt opp og asfaltert. Utrolig rask reaksjon fra rette instans, sier Raum Eide.