Sønnen til mannen som ble drept i en båtulykke 3.april 2010, ble frifunnet i Fosen tingrett i fjor høst, da de to meddommerne mente det var tvil om tiltalte førte båten da daycruiseren med fire ombord kjørte på et sjømerke. Fagdommer Marit Holand mente derimot at det var bevist ut over enhver tvil at det var tiltalte som førte båten.

Anket til lagmannsretten

Aktor i saken, som mente tiltalte burde dømmes for uaktsomt drap, anket saket. Statsadvokaten var enig i anken, og det er nå klart at saken blir anket i lagmannsretten i Trondheim, der tre fagdommere og fire meddommere skal ta stilling til skyldspørsmålet.

- Meddommerne foretok feil vurdering av bevisene

- Det blir ny behandling av skyldsspørsmålet i lagmannsretten. Det ligger en dom fra tingretten i bunn, der meddommerne avsa dom på frifinnelse. Men det var dissens fra fagdommeren på domfellelsen. Vi mener kort og godt at meddommerne har foretatt en feil vurdering av bevisene som relaterer til hvem som førte båten da den grunnstøtte. Spørsmålet som vil bli avklart i lagmannsretten er hvem som førte båten da den traff sjømerket, sier statsadvokat Per Morten Schjetne.

Dator for ankeforhandlingen i lagmannsretten er foreløpig ikke berammet.