På på grunn av vedlikeholdsarbeider på nye E39 ved Gangåsvatnet, stenges nye E39 i kveld (onsdag) og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).  Alternativ rute er skiltet via Høgkjølen på gamle E39.

Også i tunnelene pågår vedlikeholdsarbeider, opplyser Vegvesnet

Hitratunnelen er nattestengt fra torsdag 9.juni klokka 22:00 til fredag 10.juni klokken 06:00. Tunnelen er imidlertid åpen for passeringer klokka 23:30, 00:30, 02:30 og 04:30.

Frøyatunnelen må også nattestenges på grunn av vedlikehold.

Tunnelen er nå stengt hver natt fram til og med torsdag fra 22:00 til 06:00. Dvs at arbeidene er ferdige innen fredag morgen kl. 06:00.

Også her slippes bilene gjennom på fastsatte tidspunkt, klokka 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.