Han bor nest øverst i boligfeltet på Sunde, med god utsikt til Trondheimsleia, Jøsnøya og Hitra.

- Det er den veien vi kjører hvis vi skal noe. Og jeg ser det som helt naturlig at det er Fillan som blir kommunesenteret. Krokstadøra er jo ingenting, og Orkanger blir litt langt å kjøre, sier Arne Kvam.

Førstkommende torsdag gjør Snillfjord kommunestyre etter all sannsynlighet et vedtak som i praksis betyr at Snillfjord kommune opphører å eksistere innen få år. I innbyggerundersøkelsen kommunen har gjennomført, ønsker 74 prosent av innbyggerne i Sundlandet krets at de skal bli en del av Hitra kommune. Og det er ingen krets i kommunen hvor det er flertall for at kommunen skal bestå som før. Dermed går det mot en tredeling av Snillfjord kommune, der den ytre delen, Sundlandet, blir en del av Hitra.

- Kan bli det perfekte sted å bo

Arne Kvam er fra Trondheim, men flyttet til Sunde for tre år siden. Han har jobbet i Fillan som butikksjef, og forteller at det er mange i nabolaget som har sin arbeidsplass på andre siden av Trondheimleia.

- Det er på Hitra at arbeidsplassene finnes. Det er også en grunn til at vi hører heime i den kommunen. Og det virker som Hitra er en kommune som vil gjøre noe. Hvis det blir så mange arbeidsplasser på Jøsnøya som det sies, så er jo Sunde et perfekt sted å bo og vokse opp, sier Kvam.

May Elise Jamtøy Stolpnes jobber på Hemnskjel oppvekstsenter. Familien driver gård på Stolpnes, som ligger forbi Vågan, ti kilometer sør-øst for Sunde, på enden av fylkesvei 292.

- Vi bor helt i utkanten, enten vi er en del av Snillfjord eller Hitra kommune, forteller May Elise.

- Viktig at grendene blir representert

Hun er medlem i Senterpartiet, og er i utgangspunktet ikke særlig glad i kommunereformen.

- Jeg er glad for å bo i den kommunen vi har. Vi har tjenester som er bra nok, og vi har interkommunalt samarbeid fra før, sier hun.

Men hun sier at mulighetene for å bli en del av Hitra kommune er "helt greit" og forholder seg til gode demokratiske prosesser.

- Jeg har fulgt med i debatten, og kunne ønsket meg mer diskusjon om hvordan vi skal få det i grendene. Når vi får nye kommuner så er det viktig at vi får systemer som fanger opp alle grendene. Det er jo framtida vi skal legge til rette for nå, og da er det viktig at grendene blir representert i f.eks kommunestyret, og at det man får ei vekting som ivaretar alle. Jeg er også spent på hvordan det legges til rette for landbruket. I Snillfjord utgjør landbruket en mye større andel av arbeidsplassene enn det gjør på Hitra, sier hun.

May Elise Jamtøy Stolpnes er spent på hvordan utkantene blir ivaretatt

Men hun frykter ikke arbeidsplassen på Hemnskjel oppvekstssenter skal trues med det første.

- Men da hele reformen handler om økonomi og kvalitet på tjenester vil vel et lite senter som på Hemnskjela være dyrt å drive , sier May Elise Jamtøy Stolpnes. ​

Når kommunestyret i Snillfjord møtes førstkommende torsdag, har de et grunnlagsmateriale som forteller dem at kommunens innbyggere ser i tre retninger, alt etter hvilken kant av kommunen de bor i. Kun 19 prosent av de som har svart i innbyggerundersøkelsen foretrekker at Snillfjord skal bestå som egen kommune. I Ven krets (nærmest Kyrksæterøra) ønsker et flertall å bli en del av den sammenslutningen Hemne og Halsa, mens det i Aa krets (som dekker strekningen fra Fenes via Krokstadøra til Våvatnet), er flertall for å bli en del av Orkdalsalternativet.

Dette er rådmannens innstilling

1. Snillfjord Kommunestyret ser det vanskelig å bestå som egen kommune ut fra det framtidige utfordringsbilde, og vedtar at Snillfjord kommune går inn for å slå seg sammen med andre kommuner.

2. Sammenslåingen av kommunen gjøres gjennom at Snillfjord kommune deles i 3, hvor en del av Snillfjord går mot kommunen(e) Hitra, Orkdal med evt. flere og Hemne med evt. flere. Som grunnlag for delingen og sammenslåingene vedtas framforhandlede intensjonsavtaler datert: 13.05.15 (Agdenes, Meldal, Rindal, Skaun, Orkdal og Snillfjord), 30.05.16 (Hemne, Halsa og Snillfjord) og 21.04.16 (Hitra og Snillfjord).

3. Delingen av Snillfjord kommune følger i hovedsak dagens skolekretser. Det vil bli tatt hensyn til initiativ gjort i prosessen om kommunereform (eks. Vuttudal grunnkrets). Endelig grensesetting forutsettes avklart i en dialog med berørte aktører.

4. Kommunestyret tar redegjørelsen for kommunens interkommunale avtaler og løsninger til orientering, og forutsette ny gjennomgang basert på reformens resultat når det er kjent.

5. Kommunestyret tar vedtakene fra fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag om ”ett Trøndelag” til orientering.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no