NVE har gitt Trønderenergi konsesjon om å bygge ny transformatorstasjon på Jøstenøya. Utbyggingen av industriområdet på Jøstenøya fører til økt behov for strøm til Hitra.

På sine hjemmesider skriver NVE at transformatorstasjonen er nødvendig som følge av økt strømforbruk på Hitra, utbygging av nytt industriområde og ny kysthavn. De mener tiltaket som helhet vil gi små påvirkninger for allmenne interesser.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg i nye Jøstenøy transformatorstasjon:

- En transformator med ytelse 25 MVA og omsetning 66/22 kV

- Tre stk. 66 kV bryterfelt

- Nødvendig høyspenningsanlegg