Atb informerer om at lokalrute 522(Forsnes-Hestvika-Sandstad) og 523(Fillan-Frosnes) har vært utsatt siden 2.januar grunnet sjåførmangel. De ble satt i drift i venterferien som erstatning for skolebussene. De vil fortsette fra mandag 24.februar med noen justeringer på rutetabellen  forhold til opprinnelig rute som står i ruteheftet fra 2.januar. Ruten er nå tilpasset skolerutene.

- Vi håper dette blir godt mottatt og beklager at det har tatt litt tid å få satt rutene i drift, sier Grethe Opsal, markedssjef i Atb.

Endringer i rutene

På rute 522 endres avgangen fra Forsnes til Sandsad til mandag og onsdag. Ruten starter på Værøysæter. Avreise endres fra kl 08.30 til kl 10.00. Ruten vil kjøre til Fillan via Utset(ikke til Sandstad.

Avgang 13.55 fra Sandstad kjører mandag og onsdag. Avgangen kjøres  til Værøysæter, ikke til Forsnes.

Avgang 18.20 fra Sandstad til Forsnes utgår.

Endring på ute 523: Avgang kl 08.35 fra Værøysæter endres til kl 09.35.

Rutetabellene er oppdatert på atb.no og vil bli oppdatert på holdeplasser i løpet av neste uke.