Kommunestyret skal torsdag behandle midlertidig skolestruktur for Barman skole.

Rådmannens innstilling var å gi 1.-5. trinnet undervisning ved Barman skole, mens 6.-10 trinnet gis undervisning ved Fillan skole, som en midlertidig videreføring av dagens skolestruktur.

Men rådmannens innstilling ble nedstemt både i oppvekstkomiteen og formannskapet, og et vedtak fremmet av Venstre og Frp ble vedtatt av flertallet. De ønsker en gradvis endring av skolestrukturen i Barman krets, slik at 1.-7. elever skal få permanent undervisning ved  Barman oppvekstsenter fra skolestart i 2015, og 8.-10. trinn fra Barman får permanent undervisning ved Fillan skole fra samme skoleår.

Får støtte fra samarbeidsutvalg og Utdanningsforbundet

Dette forslaget får støtte fra Samarbeidsutvalget ved Barman oppvekstsenter, Klubben ved Fillan skole, Samarbeidutvalget ved Fillan skole, og Klubben ved Barman oppvekstsenter.

Kort oppsummert har skolestrukturen ved Barman krets endret seg slik siden 2008:

2008: Kommunestyret vedtar å flytte mellomtrinnet ved Barman skole til Fillan skole.

2009: Barman barnehage og skole blir oppvekstsenter.

2013: 5. Trinnet flyttes midlertidig tilbake til Barman skole for ett år på grunn av kapasitetsproblemer ved Fillan skole.

2014: Skolestrukturen for 5. trinnet legges ut på offentlig høring. Rådmannen foreslår å videreføre den midlertidige ordningen med 5. trinn ved Barman med ett år. Formannskapet tilråder permanent 1.-7. skole ved Barman. Kommunestyret skal behandle saken torsdag denne uken.

I kommunestyret stiller flere foreldre fra Barman FAU, som vil demonstrere sin mening om fremtidens skolestruktur.

- Vil ha 1.-7. skole

- Vi tropper opp i kommunestyret på torsdag med plakater. Vi vil gjerne ha 1.-7. skole ved Barman. Fillan skole har sagt klart i fra at det er for trangt ved Fillan skole. Og på Barman har vi et stabilt og kompetent lærermiljø, men hvis det blir 1.-4. skole så vil flere av lærerne forsvinne, og det vil bli vanskelig å få dem tilbake om det blir nødvendig, sier Naftali Vollan, leder i Barman FAU.

- Vi synes det er veldig viktig at kommunestyret gjør et langsiktig vedtak, slik at vi slipper å gå gjennom denne prosessen år etter år. Det er uholdbart for oss foreldre, elever og lærere. Vi orker ikke å være en kasteball for politikerne lenger. Nå må de bestemme seg, sier Vollan.

Hun mener Barman er klare til å ta tilbake mellomtrinnet.

- Det er ikke mye som skal til for å legge til rette for 1.-6 trinn fra høsten av, og med utbygging er det klart for 1.-7. skole fra neste høst, sier Vollan.

Hun mener elevene også vil få bedre utearealer ved Barman skole.

- Det er vanvittig fine friluftsområder her, mens i Fillan har de nesten bare en flaggstang å gå rundt. Det blir feil at ungene må sitte i ro, de må få lov til å røre på seg og få ut energi, mener Vollan.

Sven Hofstad mener også at usikkerheten er slitsom.

- Poenget til oss som har unger på skolen her er at saken blir avgjort en gang for alle, slik at det blir sikkerhet rundt skolesituasjonen til ungene våre, og at de forhåpentligvis kan få gå ut 7. trinnet ved Barman, mener Hofstad.