Politiet er bekymret for at et stort antall våpen i Norge er utenfor myndighetenes oversikter og kontroll. Årsaken er av våpeneieren er død, og pårørende har ikke varslet politiet.

Steinar Talgø i Politidirektoratet frykter at manglende kontroll på våpnene fra dødsbo kan økefaren for lekkasjer av våpen ut i illegale miljøer.

Sør-Trøndelag politidistrikt, hvor lensmannskontorene i Hitra og Frøya tilhører, er helt i "Norgestoppen" av antall våpen som politiet ikke har kontroll på. Ifølge en artikkel publiserte i Politiforum, er det i vårt politidistrikt i overkant av 3.000 døde våpeneiere.

- Fram til august var det registrert over 1,3 millioner våpen og våpendeler fordelt på 486.669 våpeneiere. Så langt er alt greit. Det som ikke er greit, er at nær 38.000 av disse våpeneierne er døde. De døde er registrert med nær 70.000 våpen og våpendeler. Ingen vet hvor de er, skriver Politiforum. I tillegg kommer et stort antall uregistrerte hagler, som før 1990 ikke var registreringspliktig.

Politiforum skriver at politidistriktene har svært varierende praksis på oppfølging av våpen i dødsbo, en oppgave som ofte taper i prioritering mot andre politioppgaver.

− De formelle reglene er i utgangspunktet klare. Når det er våpen i dødsbo, har arvingene i dag ingen klar plikt til å kontakte politiet. Når politiet kontakter arvingene for å få klarhet i hvor våpnene er, er det mange som ikke svarer, erkjenner seksjonssjef Steinar Talgø for juridisk forvaltning i Politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Han frykter at manglende kontroll på våpnene fra dødsbo kan økefaren for lekkasjer av våpen ut i illegale miljøer.

− Vi har fra vår side tydeliggjort politidistriktenes ansvar for å følge opp våpen i dødsbo. Jo lenger tid det går etter et dødsfall før det blir formalisert hvem som er ny eier, jo større fare er det for lekkasjer hvor man til slutt ikke vet hvor våpnene blir av, sier Talgø til Politiforum.