Randi Gjesdal som bor på Klokkargården på Melandsjø har klaget på at stikkveien opp til gården har fått samme navn som Leikvamsveien, som de ikke føler seg som en del av. Hun ønsket at veien heller skulle hete Hopenveien eller Raudkleiva.

Veinavnkomiteen var enig i at stikkveien ikke bør hete Leikvamsveien, men hadde et helt annet navneforslag enn Gjesdal.

Navn etter hvor veien ender

- Veinavnkomiteen fastsetter veinavn, og har i sine prinsipper at det skal benyttes lokale navn som allerede er etablert i lokalsamfunnet, gjerne historiske navn. I tillegg er det fra sentralt hold et prinsipp om at veien bør ha navn etter hvor den ender. I tillegg bør det, så langt det er mulig, også være rom for å ta hensyn til beboernes ønsker, siden det er de som skal benytte veinavnet i sin adresse. Klagen bør derfor imøtekommes, men, med bakgrunn i at veien går til Klokkargården, og at stedsnavnet er godt innarbeidet lokalt fra før, har veinavnkomiteen konkludert med at veinavnet bør bli Klokkargårdsveien, skriver veinavnkomiteen.

Veinavnet ble stadfestet av formannskapet i siste møte.