Mens oljeverdiene faller på børsen, skyter sjømat i været. Dagens Næringsliv skriver i dag, gjengitt på ilaks.no, at for to år siden var markedsverdien til å de ti største oljerelaterte selskapene (eks. Statoil) på Oslo Børs 280 milliarder kroner, mens de ti største sjømatselskapene "bare" var verdt 50 milliarder kroner.

Idag er sjømatselskapene, med en markedsverdi på nesten 120 milliarder kroner, like verdifulle som oljeselskapene, påpeker investeringsdirektør Gunnar Torgersen i Holbergfondene i kapitalforvalterens egen spalte i Dagens Næringsliv mandag.