Trønderenergi Nett offentliggjør i dag nye nett-tariffer som trår i kraft 1. november 2015. Med de nye tariffene er hevder selskapet at de lavest i hele Midt-Norge for husholdningskunder.

- Totalt medfører den betydelige nedsettelsen av nettleia at våre kunder får en årlig besparelse på i overkant av 90 millioner kroner, sier nettdirektør Bård Olav Uthus.

En gjennomsnittlig husholdning vil få en årlig besparelse på vel 1.100 kroner, etter en ny nettleie på 24,2 øre/kWh eksklusive avgifter ut over Enova-avgiften.

En bedrift sparer i snitt cirka 4.000 kroner årlig med de nye tariffene.

Kostnadsreduksjoner

- Vi har jobbet hardt for å komme dit vi er nå. Interne kostnadsreduksjoner, reduksjon av ekstern bistand og en effektivisert driftsmodell har gjort dette mulig, sier Uthus.

Samtidig bekrefter selskapet at innføring av ny dataløsning gjør det mulig å tilby kundene en ny og framtidsrettet fakturaløsning. Strømsalgsselskaper som ønsker det, kan nå tilby en faktura for både nett og strøm.  Trønderenergi Nett er det første nettselskapet i landet som tilbyr alle strømsalgsselskaper denne tjenesten.

Nettdirektør Bård Olav Uthus, TrønderEnergi Nett AS