Frøya kommune skal bruke gjestbud som en av metodene for medvirkning i kommuneplanprosessen sin og er nå på leting etter gjestebudverter.

- Vi synes gjestebud virker veldig spennende, forteller kommuneplanlegger i Frøya kommune, Jon Birger Johnsen.

Han forteller at det er Svelvik kommune som har utarbeidet gjestebud-metoden.

- Vi har blitt kjent med at Svelvik og andre kommuner har tatt i bruk gjestebud og ut i fra det vi er kjent med, har kommunene hatt gode erfaringer med dette, sier Johnsen.

Hva er gjestebud?

- Gjestebudvertene skal arrangere et gjestebud hjemme hos seg selv eller et annet egnet sted, for sine venner og bekjente.

I gjestebudet skal temaer til kommuneplanen diskuteres, og en oppsummering av diskusjonen rapporteres i et referat til kommunen.

Jon Birger forteller de har en liste med noen navn kommunen vil ta kontakt med som gjestebudverter, - men vi oppfordrer andre interesserte til å ta kontakt også. Er man nysgjerrig, så er det bare å ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Interesserte i nærmiljøet sitt

- Hvem kan være verter da, Jon Birger?

- Det er alle som er interesserte i samfunnsutvikling og engasjerte i samfunnsrelevante saker det. Er man interessert i det som skjer i nærmiljøet sitt, er man midt i målgruppen. Man trenger ikke være politiker eller bedriftseier for å være gjestebudvert, vi trenger den vanlige mannen eller kvinnen i gata, ungdommer og eldre. Alle er målgruppa vår.

- Hvorfor skal man melde seg som vert?

- Man skal melde seg fordi man ønsker å bidra til samfunssutviklinga på Frøya. Her kan en si sine meninger og gi sitt bidrag i dette arbeidet som nå gjøres, for at vi skal klare å få til ei god plan for hvordan vi ønsker samfunnsutviklinga på Frøya skal bli.

Vi ønsker innspill på hva som er bra og hva som er dårlig og tenker i tillegg å utarbeide hjelpespørsmål som kan være med å dra i gang diskusjonene, sier Johnsen.

Benyttes i viderearbeid

Tilbakemeldingene fra gjestebudene vil oppsummeres i en egen rapport, i tillegg vil de benyttes i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og eventuelt i andre sammenhenger der det er aktuelt.

Gjestebudene skal gjennomføres innen 15.mai og Frøya kommune vil sende ut informasjon til vertene rundt midten av april.