De tre nye tunnelene på Fv. 714 Lakseveien er blitt mellom 25 og 30 millioner kroner billigere å bygge enn det Statens Vegvesen først antok. Det forteller veivesenet på sine nettsider.

Dolmsundbrua, der grunnarbeidene ble påbegynt i fjor, viser prognosene nå at kostnadene blir større enn ventet.

- Vår siste prognose tilsier at brua vil koste 337,4 millioner kroner å bygge. Det er en økning på 23,5 millioner kroner siden prognosen vi gjorde i fjor vår da kontrakten ble lyst ut, skriver veivesenet.

Årsaken til at brua ser ut til å bli dyrere, er at det ble nødvendig med fjerning av mer masser enn veivesenet først trodde og dermed også behov for mye mer stein til fyllinger.

- Det er derfor viktig hele tiden å foreta nye prognoser på hva sluttkostnaden blir, etter hvert som prosjektet går fremover og man får kontroll på hva slags arbeid som dukker opp, skriver veivesenet.