Frøya kommune og Stiftelsen livsglede for eldre inngikk i mai en samarbeidsavtale der Frøya kommunes sykehjem forplikter seg til å gå inn i et langsiktig arbeid med kvalitetsforbedring. Etter endt sertifisering vil Frøya sykehjem få betegnelsen livsgledesykehjem.

Kommunen forplikter seg ut fra denne samarbeidsavtalen til å gjøre dette arbeidet til en langsiktig økonomisk prioritering. I dagens kommunestyremøte tok politikerne avtalen til orientering, og godkjente samtidig en kostnad på 100.000 kroner til etablering av ordningen

Kommunen ansetter livsgledekonsulent. Rådet fra stiftelsen tilsier at kommunen bør tilsette i 20 prosent stilling. Kostnader til livsgledekonsulent dekkes gjennom kommunens totalbudsjett, opplyser rådmannen.

De ni livsgledekriteriene er:

• Sertifiseringsordningen skal være kjent for alle ansatte på sykehjemmet

• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer

og fritidssysler

• Livsgledesykehjemmet skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre

organisasjoner.

• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at beboeren får komme ut i frisk luft

• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for kontakt med dyr

• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for sang, musikk og kultur i hverdagen

• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for en hyggelig ramme rundt måltider

• Livsgledesykehjem skal tilrettelegge for god kommunikasjon med pårørende

• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at årstidene blir en naturlig del av sykehjemmets hverdag.