Frøyarussen ga i vår ut russeavisa "Red Alert".  Flittige russ har jobbet godt, og overskuddet ble på hele 15.583 kroner.

Overskuddet i sin helhet går til Frøya demensforening.

- Vi synes deres planer om å få et samarbeid mellom ungdommer og eldre er fint. Derforer vi glade for å gi penger til dem, uttaler russen.

Nystartet

I "Red Alert" ble demensforeninga omtalt. Her opplyses det at foreningen er helt nystartet og styret består av 4 personer.

Foreningen er en frivillig organisasjon og samarbeider med aktører i demensomsorgen på Frøya.

Foreningens hovedmål er å ivareta de pårørende til personer med demens og være en pådriver for at de demente kan få en bedre hverdag.

Foreningen skal påse at medlemmene blir ivaretatt med:

• Informasjonsmateriell om demens.

• Blir invitert til samtalegrupper, kurs og pårørendetreff.

• Treffer andre i samme situasjon.

• Får hjelp til å finne frem til hvilke rettigheter de har.

• Får råd i møte med hjelpeapparatet.