På Sandstad er det satt opp to containere som blant annet hytteboere kan kaste søppel i. Da Rån Eiendom AS kjøpte eiendommen tok de kontakt med Hamos Gjenvinning for å få på plass en leieavtale av grunnen. Responsen fra Hamos har uteblitt, og Rån Eiendom har satt opp gjerdet inntil det blir enighet med Hamos Forvaltning om en leieavtale.

Halvt år uten svar

- Hamos betaler ikke leie for grunnen containerne deres står på. Jeg har tatt kontakt med de tidligere, men jeg har ikke fått noen respons. Jeg tok kontakt med de så tidlig som i sommer, men har ikke hørt noe mer. Det var derfor jeg satte opp gjerdet, rett og slett for at de skal komme på banen, sier Erik Ranheim, daglig leder i Rån Eiendom AS.

I gang med forhandlinger

Plassen har tidligere blitt misbrukt. Folk har satt fra seg artikler som ikke skal gjenvinnes der. Dette har ført til uønskelig merarbeid for Hamos.

Tidligere sto det blant annet en glasscontainer og en container for klær på stedet. Disse har blitt brukt til alt mulig annet. Hamos har dermed sett seg nødt til å fjerne disse.

Driftsleder i Hamos Forvaltning, Jostein Blokkum, sier de er i gang med forhandlinger om leie allerede:

- Vi har planer på en leieavtale der. Det er ikke containerne som står på hans eiendom, men veien dit er hans. Vi skal møte Rån Eiendom for forhandlinger i neste uke, men det skal være adgang til containerne allerede i løpet av dagen, sier Blokkum.