Disse ble konfirmert i Hitra kirke 9. mai 2004 av sogneprest Sture Jenssen:

Silje Bjørnnes, Silje Renate Haugen, Simen Nicolai Hepsø, Thea Elise Kjervågsund, Mia Johanne Kofoed, Dag Olav Lykken, Linn Jeanette Onsøien, Rune Martin Skarpnes, Stian Thorvaldsen, Nina Meland Valvåg, Kent Arne Østensen, Håvard Strøm Aastum og Philip Karlstad.