Lørdag formiddag i Titran fiskarheim. Tretten barn og unge, hvorav to konfirmanter, og tre voksne sitter og spiser formiddagsmat sammen. De er nettopp kommet til fiskarheimen og ser fram til å bli kjent med hverandre og ha felles opplevelser.

Diakon Jorun Børset Foss har laget navnelapper som de trekker blant, og for hvert navn som kommer opp, blir de andre oppfordret til å fortelle om vedkommende. Slik blir de litt kjent før dagens andre aktiviteter starter.

Mange aktiviteter

Som medhjelpere har Jorun syreren Samer, som kom til Frøya for en måneds tid siden, og studenten Magnus Vatne, som har vært et år som misjonær på Madagaskar. Senere på dagen skal Magnus fortelle leirdeltakerne som er fra åtte år og oppover, om oppholdet på verdens fjerde største øy.

I tillegg har de uteaktiviteter, sangstund og forberedelse til søndagens gudstjeneste i kapellet.

- Vi gleder oss mest til overnattingen, sier Adrian og Aurora, med store smil.

- Og jeg gleder meg til i kveld, for da skal vi få pizza, ler Mina.

MAT: Gode og mette og klare for dagens aktiviteter. Deltakerne på Kystleiren gleder seg til dagens aktiviteter

- Trivelige unger

Det er Frøya menighet og Det norske misjonsselskap som står som arrangør av Kystleiren, som hver høst er blitt holdt på fiskarheimen på Titran. De femten årene er det Jorun B. Foss som har hatt hovedansvaret for leiren.

- Foreldrene vil at kystleiren skal fortsette, men da må andre stille opp mer. Jeg føler at jeg ikke har så mye ork og kapasitet lenger. Samtidig må jeg legge til at det er trivelige og greie unger, og at jeg har hatt god hjelp av Samer og Magnus, og de to konfirmantene, sier diakon Jorun B. Foss.

Kystleiren ble avsluttet med deltakelse i familiegudstjenesten i Titran kapell, hvor leirbarna deltok med en flott inngangsprosesjon, leste tekster og framførte sanger de hadde øvd på. Til slutt var det kirkekaffe hvor konfirmantene hadde ansvaret.