Det er åtte beboere igjen på mottaket på Hitra. Alle åtte har fått oppholdstillatelse i Norge og bosettingskommune, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) overfor lokalavisa Hitra-Frøya

Det betyr at så fremt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og de aktuelle kommunene er klare til å ta imot dem innen mottaket legges ned 30.11, får de reise direkte til sitt nye, permanente bosted. Det opplyser regiondirektør Rune Vordahl i UDI.

- Hvis ikke blir de flyttet til et annet asylmottak i Midt Norge for en kort periode, sier Vordahl.

I slutten av august kom beskjeden om at Hitra statlige mottak i Gammel-Fillan legges ned innen 1. desember. Årsaken er at det er kommet langt færre asylsøkere til Norge enn tidligere antatt.

På det meste rommet mottaket 140 personer, men antallet har blitt redusert og i begynnelsen av oktober bodde det omtrent 70 beboere i det tidligere fjordhotellet. Det har vært flest barnefamilier ved mottaket på Hitra.