Rådmann Laila Eide Hjertø startet med å beklage seg, da hun innledet behandlingen av finansiering av renovering av Fillan barnehage(11,75 mill.), parkeringsplass (1.65 mill.), uteområder(2 mill.) og nytt inventar til renovert og ny barnehage(1,72 mill.).

Minus penger som er til overs fra nybygget(4,82), så spurte rådmannen om å få tilsammen 12,3 millioner ekstra, i tillegg til rammen på vel 32 millioner kroner.

- Beklager dypt

- Saken har vært en stor belastning både for meg som rådmann, og for politikerne som har fått saken til behandling. Og jeg beklager dypt at det to år etter vedtaket ennå ikke er noen barnehage å flytte inn i. Målet nå er å flytte inn i den nye delen av barnehagen den 15.august, og vi håper inderlig det ikke kommer noe som forstyrrer det, for det er veldig viktig for barnehageopptaket fra høsten av, sa Hjertø.

- Så har vi renoveringssaken som legges frem her i dag. Det er store tall, men vi må forholde oss til de pengene vi får og renovere i henhold til det. Vi har mål om å bli ferdig innen 31.12.2016. Og vi har jo hørt at det vil få konsekvenser hvis vi ikke får det til. Jeg lover å stå på for å få til en flott barnehage innenfor rammene vi får. Så håper jeg også for barna og de ansattes skyld at vi får tilstrekkelige midler slik at Fillan barnehage blir en god plass å være for de som skal bruke barnehagen, sa rådmannen.

På bordet lå rådmannens innstilling forslag, samt et flertallsforslag fra oppvekstkomiteen og formannskapet dagen før, som gikk på å redusere bevilgningen til 10 millioner. Og et forslag fra Høyres Dag Wilmann, som gikk på å stoppe renoveringen.

Flertallsforslaget ble vedtatt, med 13 mot 9 stemmer.

Ville stoppe renoveringen

Det var barnehagesakens historie med ett års forsinkelse, og overskridelser i millionklassen, som fikk Wilmann til å være skeptisk til å gi mere penger.

Han foreslo å bare bevilge penger ny parkeringsplass, uteområder og inventar til ny barnehage.

- Da skjønner vi at renovering av eksisterende barnehage er tatt ut av forslaget. Det forslår jeg av ren usikkerhet. Erfaringsmessig vet vi ikke per i dag om vi kommer i mål med ny barnehage innenfor budsjett. Og vi vet heller ikke hva vi finner i veggen på eksisterende barnehage i forhold til renovering. Det er allerede antydet at det er funnet indikasjoner på fukt. Det betyr at det er et høyst usikkert tall i forhold til å renovere barnehagen. Jeg foreslår at vi gjør ferdig ny barnehage, så får vi se hvor vi er hen da.

Uskyldig tredjepart

- Jeg skjønner litt av forslaget til Dag Willmann. Det har med frustrasjon og usikkerhet å gjøre. Men det er den mest uskyldige tredjeparten som blir rammet , nettopp de små ungene som har behov for barnehageplass og et barnehagetilbud som vi ikke er i stand til å tilby i dag. Vi skulle være i mål med det i fjor høst, men alle vet sikkert hvor langt vi er kommet med det. En annen uskyldig tredjepart blir jo foreldrene som fortsatt må drive og frakte ungene sine på en veldig risikofylt måte på kryss og tvers i kommunen fordi at logistikken henger ikke i hop, mellom bosted, jobb og barnehage. Den største hemskoen vi har i dag for å videreutvikle oss positivt og fremstå som attraktivt er på mange måter barnehagetilbudet, som er for dårlig, sa Haugen.

Han ville derfor ikke ta sjansen på å stramme til altfor mye.

- Jeg sliter med å være så velvillig som flertallsforslaget innebærer i dag. Og det er fordi man føler at man er trengt aldeles opp i et hjørne. Men vi står der vi står, og hensynet til den uskyldige tredjeparten gjør at jeg vil anbefale oss å avklare saken i dag med det som er foreslått. Det Dag foreslår, sender saken ut på ny usikker behandling og utfall. Det ser jeg ikke på som en ønskelig løsning, mente Haugen.

- Rådmannen har ikke hatt en enkel oppgave. Det har søren ikke politikerne heller. Men vi skal vokte våre ord med omhu, og ikke bruke alt for store ord her nå. Nå må vi prøve å bli enige, så vi får denne saken ut av verden, slik at vi kan se frem til ungene og de som skal passe på ungene skal få en trivelig og trygg plass å arbeide på, mente Per Ervik(Pp).

Redd saken vil komme tilbake

Torfinn Stub(V) trodde at saken vil komme tilbake til politikernes bord igjen.

- Jeg noterer meg at rådmannen har beklaget overfor kommunestyret, at saken har blitt som den har blitt. Det synes jeg vi skal legge oss på minnet og ta med oss. Og det ligger klokskap i å komme oss best mulig i mål, med det utgangspunktet vi har, uten noe mer bråk. Jeg er enig i flertallsinnstillingen i at vi for all del må gjøre ferdig barnehagen, mente Stub.

Men han uttrykte bekymring for at den reduserte rammen på 10 millioner kan være for lite, dersom det oppdages større skader enn forutsatt.

- Jeg er veldig redd for at vi på et tidspunkt vil få tilbake denne saken, slik den nå er formulert. Men jeg er med på flertallsinnstillingen, med begrunnelse i at jeg ikke vil utsette ungene for mer usikkerhet og venting enn de allerede har vært gjennom.

Aktuelt med flere utvidelser

Leder i oppvekstkomiteen, Torbjørn Glørstad(Ap), la til at flere barnehageutvidelser kan bli aktuelt i årene fremover.

- Oppvekstkomiteen har sett litt på tallene fremover, og barnetallene er jo høye og så gledelige. Det er det vi ønsker på Hitra. Det kan skje at vi faktisk må utvide kapasiteten i andre barnehager på Hitra også. Derfor er jeg livredd for at vi utsetter utbyggingen på Fillan nå. Vi er avhengige av en seksavdelings barnehage i Fillan, for å møte de behovene vi har i dag, sa Glørstad.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no