Da Hitra kommune gjennomgikk sinhestekur i 2008/9, reduserte man antall årsverk fra 342,5 til 308,8. Nå harkommunen for lengst flere årsverk enn man hadde året før man tok de dramatiskenedskjæringene.

I 2013 vil Hitra kommune ha 356,9årsverk. Det betyr en økning på nærmere 12 årsverk fra inneværende år.

En stordel av årsverksøkningen frai år til neste år, skyldes ressurskrevende pasienter innen tjenesten forfunksjonshemmede. Dette er lønnsutgifter som kommunen i står grad fårkompensert for fra staten.

Men i innledningen til dagensbudsjettmøte i formannskapet kom ordfører Ole Haugen med en formaning om at manmå være oppmerksom på utviklingen.

- Det er på tide å sette påbremsene litt. Ser det med ressurskrevende brukere, men det går på totalen. Ogvi må se hva vi kan ha råd til fram i tid, sa Haugen.

Bortsett fra dette var innledningenpå dagens budsjettmøte langt fra preget av pessimisme, og Haugen poengterteogså at det er ganske bekvemt å vite, sett i lys av situasjonen i andre land,at man faktisk skal sitte og fordele velferd.

Formannskapet har satt seg som målå drøfte seg ferdig og ha en budsjett-innstilling klar i kveld (mandag).