Som lokalavisa skrev i går, mistenker politiet to hunder fra nærområdet for å stå bak angrepet som til slutt tok livet av 23 sauer på Glørstad.

Ifølge adressa-no i kveld hevder hundeeieren hevder at det ikke er noen grunn til å tro at det er hans hunder som drept sauene.

- Eier har ikke sett tegn til at det er hans hunder som har tatt sauene, men avviser ingenting. Han bekrefter at hundene har vært ute på egen hånd ved flere anledninger etter nyttår, sier Inge Dahlø ved Hitra lensmannskontor. Hundeieren har fått pålegg om å holde hundene - en husky og en blandindshund av husky og staff - i bånd og inngjerdet.

Veterinærintstituttet undersøker nå bittmerker på sauekadaverne. Prøver av avføringen i hundegården til de to mistenkte hundene er også sendt til undersøkelser.

- Vi har ikke fått bekreftet at det er disse hundene, så vi oppfordrer fortsatt folk som har sett løse hunder i området om å kontakte oss, sier Dahlø.