Lerøy Midnor deler ut en god slant penger til lag og foreninger hvert år. I år har konsernet fordelt 3.170.000 kroner på 12 verstkommuner i Midt-Norge. Klart mest - nesten 1,3 millioner kroner - er nå fordelt på Hitra, hvor Lerøy Midnor har sitt hovedkontor.

- De kommunene som vi har mest aktivitet i får altså mer penger enn de kommunene med mindre aktivitet. Hitra er hovedaktøren vår både med tanke på sjøaktivitet og de to fabrikkene vi har, og mottar dermed mest penger også, sier administrerende direktør i Lerøy Midnor, Sven Amund Fjeldvær.

Gledelige overraskelser

Flere lag og foreninger har søkt på stipendet, men det er også mange av de som mottar penger som ikke engang har tenkt over det.

- Det er ekstra gøy når noen får det som en veldig gledelig overraskelse. Når de ikke vet om det før de plutselig får pengene. Det syns vi er litt artig, forteller Fjeldvær og forsikrer om at de gir med glede.

- Også vil vi oppfordre andre bedrifter til å gi til lokalsamfunnet. I alle fall de andre store vi har her ute. Det er veldig viktig å skape gode lokalsamfunn, avslutter Sven Amund Fjeldvær.

Gir til lokalsamfunnet

- Vi vil gi til lokalsamfunnet hvor vi har ansatte. Vi ønsker at de skal bo i så gode kommuner som mulig, slik at folk trives. Vi er opptatte av helse, og derfor gir vi en god del til idrettsanlegg og lag, så det skal bli lett for folk å komme seg ut. Det er godt for både sykefraværet og for generell helse. Dessuten er det forhåpentligvis en god måte å bli synlig blant kommende arbeidstakere på. Vi trenger god arbeidskraft fremover, så vi håper dette er med på å hjelpe i rekrutteringa, sier Fjeldvær.

Lerøy har fordelt penger til lag og foreninger i sine vertskommuner i Midt-Norge slik:

Rissa .............................20 000

Hemne..........................75 000

Averøy .......................100.000

Frøya..........................100 000

Agdenes.....................110 000

Tingvoll......................140.000

Snillfjord....................140 000

Halsa .........................195.000

Aure ..........................220.000

Gjemnes ....................400.000

Kristiansund .............400.000

Hitra ........................ 1 270 000

TOTALT .....................3. 170 000

Slik er pengene på Hitra fordelt:

Eaholmen Nærmiljøanlegg/Fritidspark - Aurn, Fillan ................ 200 000

Hitra kommune, oppvekstsentrene uteaktiviteter ...............150 000

Livsglede for eldre, et fantastisk tiltak!.............................125 000

Hitra IGA, deltakelse i Bermuda 2013, øremerket deltakere under 25 år ........ 100 000

Hitra Pistolklubb, kjøp av utstyr .................... 100 000

Tursti Aalmodalen, oppgradering av turvei .................. 100 000

Sandstad IL, skigruppa, utbedring av lysløype ...................... 100 000

Pet-Ct-Skanner St. Olav, kreftavdelingen .................... 100 000

Hitrahallen, innkjøp av utstyr til treningsstudio ................... 100 000

Fjellværøy IL, utbedring av lysløype og servicebygg fotballbane ..... 100 000

Ut-Hitra Sportsklubb - videreutvikling av Margrethes Minde .......50 000

I de andre områdene skal kommunen selv fordele midlene til lagene.