Skiltet som varlser innkjøring til Fjellværøya på fv.714blåste ned i stormen natt til 25. desember. En bil kjørte inn i skiltet som låi veibanen. Bilen fikk materielle skader, men kunne kjøre videre fra stedet,opplyser politiet.