Fredag 23. mars 2012 er det 50 år siden Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets "grunnlov", ble inngått. Norden fikk da en avtale som regulerer det offisielle nordiske samarbeidet, og som legger grunnen for en vesentlig del av vår kontakt med nabolandene i dag.

23. mars er derfor valgt til Nordens dag til minne om Helsingforsavtalen. I forbindelse med 50-årsjubileet har Foreningen Norden oppfordret kommunene om å flagge, en oppfordring rådmann Roger Antonsen i Hitra kommune vil ta i mot. Han har bedt sine om å heise flagget på rådhuset i Fillan den dagen.

Også mange andre kommuner vil flagge den 23. mars. I de største norske byene planlegges større flaggborger med nordiske landenes flagg. Det samme skjer i resten av Norden.