I oktober gjennomførte om lag 180.000 elever nasjonale prøver i regning. Prøvene er elektroniske og inneholder oppgaver om tall, måling og statistikk.

Resultatene viser at både 5.klassingene på Hitra og Frøya setter ny personlig rekord, med et snitt på henholdsvis 1,9 og 2,0. Skalaen går fra 1 til 3 - der 3 er best.

I 2007 fikk 5.klassingene på Hitra et snitt i regning på 1,7. Året etter økte tallet til, 1,8 før det ble to år med 1,6. I år spratt tallet opp til 1,9.

Også Frøya viser til positiv utvikling for 5.klassingene. De siste fem årene har snitt-tallene vært 1,5 - 1,9 - 1,7 - 1,7 - og nå altså 2,0 som er likt med fylkesgjennomsnittet.

Tidligere har vi fortalt at også ferdighetene i engelsk og lesning viste rekordresultater inneværende år for femteklassingene.

På 8. trinn forbedret frøyaelevene seg fra 2,5 til 2,9 (fylkessnitt 3,1) , mens 9.klasse stoppet på 2,8 som er samme resultat i matematikk som året før. Fylkessnittet her er 3,4.

Tallene for 8. og 9. klasse på Hitra er ikke publisert ennå.