Som en del av en ny avtale mellom Frøya videregående skole/Frøya kommune og Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen, skal det etableres en ny oseanografisk stasjon utenfor Frøya. En slik stasjon gjør målinger man kan lese av og se både temperaturforandringer og klimaendringer i havet.

Det vil bli elevenes oppgave å gjøre avlesninger og innhentingen av data fra denne, noe som ikke bare er aktuelt for elevene ved naturbruklinja, men også for de som tar studiespesialiserende.

Kjell Nedreaas, forsker ved Havforskningsinstituttet, sier at instituttet også har et ønske om at næringslivet på Frøya investerer i en velferdsmåler.

- En velferdsmåler tar målinger av fiskevelferden i merden. Ut fra det kan vi lese av hvor fisken trives best og årsakene til det. Det er innovasjon i praksis, og har mange fordeler både for næringene og skolen, mener Nedreaas.

I tirsdagsavisa kan du se oversikten over alle avtaler Frøya vg.skole har inngått og lese mer om hva avtalen med HI vil bety i praksis for elevene.