- Vi har ingen klar formening om brannårsaken.Etterforskningen pågår ennå, med teknisk undersøkelse av ting fra branntomten.Vi mangler også avhør av både eiere og leietaker av branntomten, for å fåkartlagt hvordan det så ut i bygningen før den brant. Når det er så nedbrent erdet vanskelig å få oversikt, etter som etasjen over har ramlet ned og blandetseg med ting i etasjen under, sier Ove Fiskvik ved Hitra lensmannskontor.

Han tror foreløpig at brannen ikke er påsatt.

- Det er ingen grunn til konkret mistanke om at brannen erpåtent. Men det er alltid ett av alternativene som er med i enbrannetterforskning, sier Fiskvik.