Båtverkstedet med litt lavere omsetning - men satt igjen med mer