Skal få dekket tapet etter øl-tømming og mat-kasting