Med ny kortløype og tidligere dato ble Hitrarittet godt tatt i mot.

- Vi har ikke fått noe annet enn positive tilbakemeldinger, sier Ann Kristin Willmann. For det første så fikk vi mye skryt fordi vi endret kortløypa. Den er ca. 15 kilometer kortere enn det den var før, og nå går den over både gamle- og nybrua på Dolmsundet.

Arrangøren har evaluert erfaringene fra årets arrangement, og konkluderer med at det var en suksess å flytte rittet fra høsten til juni. I årets Hitraritt var det cirka 170 deltakere, som er en stor økning fra fjorårets 2016. Det er tydelig at den nye kortløypa appellerer til mosjonistene på Hitra og Frøya.

- Ja, de siste årene har det vært en utfordring å få med mosjonistene. Med forandringene vi gjorde til i år har vi fått tilbake den gruppa, forteller Willmann videre.

- Norges Cykleforbund vil at vi skal satse på mosjonistene i stedet for halvprofesjonelle, så nå tar vi steg i riktig retning.

Neste års Hitraritt skal bygge videre på forandringene som ble gjort til årets løp. Den eneste forandringen er at man skal kjøre over nybrua på Dolmsundet først.

- Ja den svingen i krysset ble litt vel tøff, sier Ann Kristin Willmann og smiler.

Neste år vil Hitrarittet bli holdt 9. juni, og styret i Hitrarittet håper flere kommer for å lage folkeliv.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no