Hitra-ordfører Ole Haugen har som leder i Nettverk Fjord- og Kystkommuner lenge jobbet for å innføre en avgift som oppdrettsnæringen skal betale til kommunen for bruk av felleskapets sjøarealer.

Tirsdag var han i følge seg selv dagens gladeste mann, da det ble klart at flertallet i stortingets næringskomite vedtok SVs forslag om å innføre en avgift per kilo laks, som skal betales til oppdrettskomunene. I følge SVs forslag kan Frøya og Hitra få henholdsvis 10 og 8 millioner kroner i årlige frie inntekter dersom avgiften blir på 25 øre per kilo laks.

- Jeg er meget godt tilfreds med at vi nå ser ut til å være endelig i mål med det ti år gamle kravet vårt.

- Er det godt nok?

- Det går ikke an å si noe annet enn at det er godt nok så lenge at det ligger på det nivået som kravet vårt i utgangspunktet lå på.

- Og hva var det?

- Det var sagt at vi ville ha en avgift til norsk kommuner som var tilsvarende den avgiften man hadde i Skottland. Det var på all produksjon. Nå blir det avgift på den delen som er ubearbeidet, som i praksis vil si omtrent 80 prosent av den norske produksjonen. Nivået på avgiften er ikke endelig fastsatt ennå, men om det skulle bli 25 øre så blir det omtrent det vi krevde.

- Hvorfor vil du ha avgift?

- Det ene er fordi jeg prinsipielt mener man skal betale for det arealet som man eksklusivt har beslaglagt og bruker. I dette tilfellet snakker vi om den kommunale sjøallmenningen. Hadde staten eid sjøarealet eller private, så hadde en slik avgift for lengst vært innført. Det det handler om er at man driver en verdiskapning på disse arealene, som er veldig positivt i seg selv, men når du har et tomteareal som du driver verdiskapning på så er det ganske normalt på land at man betaler for tomta. Det andre er at det er min oppgave å stadig være på jakt etter å forbedre inntekten til kommunen, slik at vi er i stand til å opprettholde gode nok velferdstjenester til innbyggerne våre. En slik ekstrainntekt vil gjøre det mulig for oss å yte det lille ekstra. Det er veldig viktig, mener Haugen.

- Hvor mye vil du ha i avgift?

- Hvis det blir 25 øre per kilo ubearbeidet fisk så er det bra.

- Hva synes du om at det var SV som fremmet forslaget, og ikke Arbeiderpartiet?

- Det er resultatet som teller, så det er jeg mindre opptatt av. Men samtidig så har vi jobbet veldig godt inn mot eget parti, og de er jo med på det. Og så må vi huske på at det var arbeiderpartiet i sin tid som fremmet forslaget om dette i 2007, men så ble det nedstemt.