Det er 75 år siden krigsutbruddet, og med det også 75 år siden den heltemotige operasjonen for å berge den siste delen av den norske stats gullbeholdning fra nazistene. Som kjent hadde flere frøyværinger en rolle i denne transporten. Før gullet kunne fraktes fra Tromsø og over til England hadde de to frøyabåtene "Stølvåg" og "Alfhild II ", med Esten Larsen og Karl Reppe som skippere, fraktet gullbeholdningen fra Frøya til Tromsø.

Fire mørebåter fraktet gullet opp til Frøya hvor det ble lastet om på "Stølvåg" og "Alfhild". I går, 5. mai, var det 75 år siden de la ut fra Inntian. Fire og et halvt døgn senere ankom de Tromsø.

Vi visste ingenting

Guttorm Reppe var ti  år da dette skjedde. At faren og to av brødrene hans forvant og var borte i over en måned på denne tokten, opplevdes som dramatisk.

- De var nettopp kommet heim fra storsildfiske, og det var stas. Og så forsvant de bare. Det er klart det opplevdes som dramatisk. Jeg tenkte mye på det, og det var ikke lystige tanker for en tiåring. Vi hadde jo anelsen av at de kunne være involvert i noe med krigen. Men hva de hadde vært med på, fikk vi ikke vite om før lenge etterpå. Det var ingen av oss, bortsett fra en annen bror av meg, Petter, som hadde visst noe som helst. Petter var 19 år da, og hadde vært med på omlastninga i Lamøyvågen på Inntian, forteller Guttorm Reppe.

Ønsker et nytt minnesmerke

I Lamøyvågen står det en minnebauta over heltedåden som ble gjort. En bauta som mange ikke har fått anledning til å se. I tirsdagens formannskapsmøte ble det diskutert å få opp et minnesmerke over gulltransporten på fast-Frøya. Ordfører Berit Flåmo har tidligere tatt til orde for å flytte minnesmerket som står i Lamøyvågen til et mer sentralt sted.  Men politikerne ser det ikke som ønskelig å flytte den.

- Stemningen går på at vi ikke skal flytte den som er. Den må få stå der den står. Men vi ønsker å få et nytt minnesmerke plassert på en plass på fast-Frøya hvor folk kan se den. Vi har bestilt en sak til rådmannen på dette, forteller ordfører Berit Flåmo.