Skolevalget ved Frøya videregående skole viser at Fremskrittspartiet er det største partiet med 24,5% av stemmene.

Ap og SV følger like bak, og har tilsammen 41 prosent av stemmene. De Grønne får en oppslutning her som er større enn i landssammenheng, men 5,2 prosent av stemmene. Venstre - som er store i kommunestyrevalget på Frøya - oppnår et resultat blant ungdommen som er mer likt stortingsvalget, med 3,5 prosents oppslutning.

På Hitra ville de sosialistiske partiene hatt rent flertall dersom dette var kommunestyrevalget. Dette besørges av en kraftig framgang for Arbeiderpartiet, som oppnådde  40,5 prosent av stemmene. Dette er over 12 prosentpoengs framgang for AP siden skolevalget i 2009. SV må derimot tåle en kraftig tilbakegang siden 2009, med en halvering til 13,5 prosent.

På Hitra har ikke Frp den samme oppslutninga som på Frøya. På Hitra har Frp 13,5 prosents oppslutning, altså det samme som SV. For Frps del en liten nedgang fra forrige skolevalg. Nykommer Pensjonistpartiet får en oppslutning i skolevalget på Hitra på 5,4 prosent.

SKOLEVALGET 2011 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Fremskrittspartiet : 24,5 %

De Grønne: 5,2 %

Sosialistisk Venstreparti: 21,0 %

Senterpartiet: 5,2 %

Rødt: 4,3 %

NKP: 0,8 %

Venstre: 3,5 %

Demokratene: 6,1 %

Høyre: 4,3 %

Kystpartiet: 0,8 %

Kristelig Folkeparti: 3,5 %

Arbeiderpartiet: 20,1%

SKOLEVALGET 2011 HITRA VIDEREGÅENDE SKOLE

Arbeiderpartiet 40,5% (28,3)

Sosialistisk Venstreparti 13,5 % (26,5)

Rødt 3,6% (1,8)

Senterpartiet 8,1 % (12,4)

Kristelig Folkeparti 0,9% (0)

Venstre 0,9% (2,7)

Høyre 8,1 % (8,3)

Fremskrittspartiet 13,5 % (16,8)

Norges Kommunistiske Parti 1,8 % 81,8)

Miljøpartiet De Grønne 1,8 % (0)

Pensjonistpartiet 5,4 % (0)

Kystpartiet 0 (0)

Kristent Samlingsparti (0)

Demokratene 1,8 % (0,9)