Formidling av opplevelser i en digital verden settes på dagsorden på konferansen i Trondheim 22. januar.

–Vi ønsker å sette fokus på formidling av opplevelser i Trøndelag, sier prosjektleder Jannicke Husevåg, de gode historiene og hvordan disse kan gis til et publikum bl.a. ved hjelp av digitale media.

Innleder på konferansen er Lena Mossberg (prof. BI) som vil snakke om storytelling og konseptutvikling som resept for suksess i opplevelsesøkonomien. Om å lage en god historie for å markedsføre en forretningsidè.

Bred målgruppe

Reiselivsaktører på Trøndelagslysten er blant målgruppene på konferansen som er ment som både en inspirasjon og en læringsarena der en kan utveksle erfaringer.

Du finner mer stoff om konferansen på kystenerklar.no