Uten at noen i hele tatt tok ordet, banket ordføreren gjennom vedtaket som sier at Frøya kommune ikke vil bruke sin forkjøpsrett til å kjøpe Agdenes kommune sine B-aksjer i Trønderenergi.

Forslaget om å utrede dette kom fra Halgeir Hammer (Ap) i siste kommunestyremøte, og i det ekstraordinære formannskapsmøtet denne uka, ble vurderingen lagt fram. Rådmannen viser til at den eneste realistiske måten å skaffe til veie 57 millioner kroner på, er å bruke pengene man i dag har plassert i aksjer og obligasjoner. Som kjent har disse vært gjennom et stort verditap de siste månedene.

«Å ta ut slike midler i dag vil sannsynligvis være å realisere et tap, og det bør unngås» skrev rådmannen i sin vurdering.