Adnor Advokat startet sin virksomhet på Hitra i september 2016 og begynte med kontordager på Frøya det siste året. Frøyaadvokatene, som har sitt utspring fra Momentum Advokat AS, åpnet kontor på Frøya i høst. Argumentet til begge firmaene er at de ønsker å være nærmere sine klienter, og at Hitra og Frøya, som de vekstkommunene de er, har et udekket behov for juridiske tjenester.

Den store utviklingen innen havbruksnæringa er en av grunnene til at Adnor valgte å satse i øyregionen. Arbeidsrett kan være et juridisk minefelt både for arbeidstakere og arbeidsgivere, og da kan tidlig juridisk bistand forhindre at store konflikter oppstår, mener de.

- Det er et detaljert og komplisert regelverk der det kan være lett å trå feil. Da kan vi ha en aktiv rådgivningsrolle i arbeidsrettslige spørsmål, forklarer advokat Odd Hugo Palmer.

- Det er ikke en velutviklet tradisjon i øyregionen for å søke juridisk rådgivning før konflikten har oppstått, mener Palmer.

- Det kan være vanskelig å vurdere gevinsten av å søke rådgivning, men det vil som regel være betydelig dyrere dersom saken skulle havne i retten, sier han.

Odd Hugo Palmer

Han understreker at advokatene ønsker å bidra til å løse konfliktene på et lavest mulig kostnadsnivå for klienten.

- Vi har også sett at terskelen for å kontakte en advokat kan være lavere dersom advokaten er lettere tilgjengelig, forteller Palmer.

Ambisjoner om en fast ansatt på Frøya

For få måneder siden startet advokat Lars Erik Hammerdal sammen med Martin Gabrielsen advokatpraksis i Næringens hus på Frøya. Hammerdal og Gabrielsen kommer fra advokatfirmaet Momentum Advokat som er etablert i Trondheim. Både Hammerdal og Gabrielsen har røtter fra Frøya, og har over tid sett et økende behov for flere advokater i øyriket.

- Veksten på Hitra og Frøya har vært enorm i forhold til størrelsen på kommunen, sier Hammerdal.

Lars Erik Hammerdal

I Trondheim er det èn advokat pr. 500 innbygger noe som gjør at det i teorien er plass til  ti advokater på Frøya, mener Hammerdal. Det er mange gründere og nyoppstartede bedrifter som satser i øyregionen, i tillegg til den mer etablerte havbruksnæringen. Behovet for juridisk rådgivning har også økt blant privatpersoner, og særlig innen familie-og arverett .

- Vi har på sikt ambisjoner om å få en fast ansatt ut hit og ha kontoret åpent fem dager i uka, forteller Hammerdal.

Martin Gabrielsen

Viktig å være der kunden er

Advokatfirmaet Erbe & Co har hatt en representant med kontordag i øyregionen siden de ble etablert i 1997.

Grunnleggeren Egil Erbe har tilknytning til Hitra, og så potensialet og behovet for å tilby juridiske tjenester her, forteller advokat Knut Fallrø som har hatt faste kontordager på Hitra siden 2001.

Erbe & Co arbeider mye med eiendomssaker, både innenfor det private og det offentlige. Fallerø forteller at de har hatt et jevnt tilsig av klienter i de 20 årene de har vært etablert på Hitra og har sett hvor viktig det er å være til stede der kunden er.

- Jeg tror andre advokatfirma ser den store aktiviteten i næringslivet og et økende marked de siste årene og derfor velger å etablere seg i øyregionen, sier Fallrø.

advokat Knut G. Fallrø

Internasjonalt advokatfirma med hovedkontor på Frøya

Igjennom 20 år har advokat Terje Svendsen tilbudt rådgivningstjenester på Frøya. Det som begynte som Rettshjelpsfirmaet sent på 1990-tallet har nå blitt til det internasjonale advokatfirmaet Stokholm Svendsen. Firmaet har hovedkontor på Frøya og et kontor i Danmark. Foretaket har seks fulltidsansatte og fire av dem jobber fem dager i uka på Frøya.

- At ulike advokatfirmaer har hatt kontordager på øyene har vært tilfellet i alle årene jeg har arbeidet som advokat, forteller Svendsen.

Svendsen og kollegaene har lang erfaring innen de fleste juridiske felt, og i øyregionen bistår de både private og bedrifter med saker innen familie- og arverett, arbeidsrett, landbruksjus, fast eiendom, forretningsjus, kontraktsrett og forhandlinger, erstatningsrett og etablering av selskaps og plan- og bygningsrett.

Folk vil ha bistand med en gang

Tilstedeværelse over tid tror Svendsen er en stor fordel for at en advokatpraksis skal overleve i øyregionen.

- Folk vil ha bistand med en gang en konflikt inntreffer og ikke vente på en time med en advokat om to uker, forteller Svendsen.

Ved å ha kontoret lett tilgjengelig på Sistranda som er åpent hver dag, har folk mulighet til å stikke innom. En annen fordel Svendsen mener han har er at han har lokalkunnskap man bare kan tilegne seg ved å bo og leve i et lokalsamfunn. Det gjør det også lettere å knytte kontakter.

- Å begynne som advokat her på Frøya for 20 år siden var kanskje ikke karrieremessig det smarteste valget, men med oppsving i næringa og tilflytning har det utviklet seg til å bli et firma med seks heltidsansatte som jobber både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, avslutter Svendsen.