I år ble det for første gang arrangert en felles 17.mai-markering i Fillan, der alle grendalagene ble invitert til å gå i felles tog og andre arrangementer, før de dro tilbake for å holde sine egne feiringer i grendene.

Det var liten vilje fra grendenes FAU til å slutte opp om fellesmarkeringen, men formannskapet vedtok likevel at den skulle gjennomføres. Knarrlagsund og Strand FAU deltok ikke, og stemningen var negativ blant Kvenvær og Barman FAU.

Formannskapet hadde en evaluering etter 17.mai, og vedtok å videreføre fellesarrangementet til neste år, med ny komite og ny behandling av innholdet i arrangementet etter høring fra grendene. Saken skal behandles i formannskapet kommende tirsdag.

I sine innspill til evalueringen etter markeringen er entusiasmen like liten.

Barman FAU anbefaler ikke at fellesarrangementet videreføres, på grunn av stor motvilje i kretsene.

Hvis det arrangeres mener de at toget bør starte og stoppe på samme sted og at tidspunktet bør være tidligere på grunn av skolearrangementene.

Knarrlagsund FAU deltok ikke på fellesarrangementet, og mener at hver grend skal ha sin egen 17. feiring, og vil ha sitt eget tog i grenda slik de alltid har hatt.

Kvenvær FAU skriver blant annet at det var betydelig mindre deltagelse på lokalarrangementet og mener at fellesarrangementet ødelegger for det lokale arrangementet. De mener det bør være minst én representant fra FAU i 17. mai komiteen.

Strand FAU deltok heller ikke på fellesarrangementet. De mener at alle kretsene må inkluderes i planleggingen.

Rådmannen konkluderer med at det ikke er stort ønske eller oppslutning om fellesarrangementet.

Til neste års 17. komite foreslår rådmannen at alle FAU blir med i komiteen, sammen med en representant fra Kirkelig fellesråd og én fra korpsene, med en politisk representant som leder. De skal evaluere siste års arrangement, og planlegge neste års.

Kultursjef Omar Pleym mener skolekretsene må være villig til endring.

- 17. mai saken har vært utredet og behandlet flere ganger i Hitra kommune. Det bør derfor denne gangen strebes mot å finne en god modell samtidig som en også avgjøre hvordan 17. mai på Hitra skal feires framover. Rådmannen fremmer derfor en tilråding om organisering av et fellesarrangement 17. mai. Til tross for til dels stor motstand mot dette synes rådmannen det er på sin plass at det er et fellesarrangement i kommunesenteret Fillan på 17. mai. I samarbeid med skolekretsene skulle det være mulig å få til både fellesarrangement og lokale arrangementer. Men da må disse også være villig til å endre noe på de lokale arrangementene slik at det gis rom for fellesarrangementet. Dersom utgangspunktet er at «vi ønsker å gjøre det slik vi alltid har gjort» vil det ikke være mulig å få gjennomført begge deler. Da er eneste løsningen å flytte hele fellesarrangementet til ettermiddagstid. Rådmannen tror ikke at et slikt fellesarrangement på ettermiddagstid vil få stor oppslutning, og anbefaler derfor ikke det. Det anbefales imidlertid at alle skolekretsene tas med i 17. mai komitéen slik at alle kan få være med på å forme innholdet i fellesarrangementet, skriver kultursjef Omar Pleym i sin vurdering av saken.