Mari Petersen er miljøterapeut i utetjenesten i virksomheten funksjonshemmede på Frøya. Hun er en av de du kan snakke med hvis du ønsker å bli støttekontakt, eller bare har spørsmål rundt det.

- Per dags dato har Frøya 15 støttekontakter, forteller Petersen, men det er stadig etterspørsel, og flere brukere står på venteliste.

Hva er en støttekontakt?

Som støttekontakt skal du være en personlig kontakt for en bruker med spesielle behov på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Brukeren kan ha vanskelig for å komme seg ut alene og bli med på sosiale aktiviteter. Det betyr ikke at dere må være ute hver gang.

- Brettspill hjemme, FIFA-turnering eller en tur på kafe, støttekontakten og brukeren finner ut sammen hva dere har lyst til å gjøre, forteller Mari Petersen.

Hvor mange timer i uka du skal jobbe bestemmes ut fra behov. Stort sett jobber støttekontektene kvelder og helger, der gjennomsnittet er 2-3 timer i uka.

- Som støttekontakt får du dekket utgifter til aktivitet så lenge du er sammen med bruker og du får lønn, som per dags dato ligger på 140 kr timen, forteller hun.

Hvem kan bli støttekontakt?

Mari Petersen sier en støttekontakt bør ha sosiale interesser og det hadde vært flott om støttekontakt og bruker har sammenfallende interesser. Mari vil gjerne ha både menn og kvinner, unge og gamle.

- Ingen formell utdannelse eller spesiell arbeidserfaring trengs, men du må være stabil, ansvarsbevisst og kunne jobbe selvstendig. Jobben din er å være et medmenneske, være positiv, aktiv og kreativ. Man finner på så mye morsomt sammen og det er utrolig trivelig, forteller Petersen, som selv har vært støttekontakt i flere år.

Det er fint om du er fylt 18 år, men det er ikke et krav. Det som derimot er et krav, er plettfri vandel. Derfor må du kunne fremvise politiattest.

- Enten du er student, elev, ufør, pensjonist, deltidsansatt, heltidsansatt, ung eller gammel, trengs du for å skape en meningsfull fritid til dine medmennesker som har behov for det, sier Petersen som legger til at folk ikke må være redd for å ta kontakt med henne eller virksomhetsleder Berit Gulbrandsen i Frøya kommune.

- Ikke vær redd for å ta kontakt, det er helt uforpliktende, sier Petersen.