Det å tromme sammen folk til økter der man arbeider gratis til et fellesgode på den måten man gjør det i dugnader, skal være et særnorsk fenomen. Sist torsdag var de nyankomne flyktningene på Frøya utfordret til å bidra, og da lokalavisa tok turen oppom Golan ble det arbeidet med liv og lyst. Noen samlet greiner og kvist, mens andre matet kvistemaskina. Med flere minusgrader i lufta, var dette en uvant arbeidsituasjoner for folkene som kommer fra Sudan og Eritrea.

- Det er første gang jeg er på dugnad. Men jeg synes det er bra å arbeide med noe som alle skal få nytte av, sier Mohammed fra Eritrea.

Mohammed fra Eritra deltar på sin aller første dugnad, og han synes det er fint å gjøre en arbeidsinnsats for felleskapet.

Han kom til Frøya i september. Og ett år etter at han kom, vil han, hvis han ønsker det, kunne spille fotball inne i storhallen han nå er med og rydder tomta til. For går byggingen av hallen like radigt som dugnaden med å rydde tomta, kan hallen stå ferdig i månedskiftet juli/august.

I mellomjula ble de første trærne saget ned. I løpet av de siste to ukene er det tatt 600 - 700 trær på Golan

Dugnads-organisator Jan Otto Fredagsvik er svært fornøyd med dugnadsinnsatsen til alle som har deltatt.

- Det har gått fortere enn jeg hadde våget å håpe på. Den første dugnadsdagen etter nyttår deltok 70 personer i stort og smått. Folk har stilt med traktorer, minigravere, atv-er og motorsager, og jeg anslår at vi har tatt mellom 600 og 700 trær. Målet var at tomta skulle være ryddet slik at de kunne begynne med gravearbeidet den 25. januar. Nå ligger vi ann til å være ferdige allerede førstkommende lørdag, sier Jan Otto Fredagsvik.