Det ble helomvending i forhandlingene om kommunesammenslåing, etter en hestehandel mellom Frøya og Hitra.

Forhandlingsutvalgene i Hitra og Frøya kommune ble sent i går kveld enige om en intensjonsavtale for sammenslåing av Hitra og Frøya kommuner. Der ble Frøya kommune ”vinneren”.

- Ingen vei utenom

- Vi har hele tiden sagt at vi ser positivt på en sammenslåing av kommunene, men på vilkår av at Frøya får kommunesenteret. Det har det ikke vært noen vei utenom. Nå når Hitra har gått med på at Sistranda blir kommunesenter i en eventuell ny kommune, så vil forhandlingsutvalget arbeide for fullt for å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning i mai, og et mål om å få et omforent vedtak i Frøya kommunestyre innen første juli, sier ordfører og forhandlingsleder Berit Flåmo til lokalavisa.

De to ordførerne og rådmennene møttes igjen i dag(fredag), for å forberede det videre arbeidet med intensjonsavtalen.

Avtalen kommer som en stor overraskelse, etter at Frøya Ap før påske vedtok å ikke gå videre med forhandlinger om en intensjonsavtale, nettopp på grunn av man ikke så ut til å komme til enighet om plassering av kommunesenteret. Det betydde i praksis at kommunestyret kom til å vedta det samme, på grunn av arbeiderpartiets rene flertall.

-Ingen lang diskusjon

Vedtaket ser ut til å ha vært et smart trekk av Frøya Ap, for på den måten å sette Hitra i sjakk når det gjelder spørsmålet om kommunesenter.

Etter det lokalavisa kjenner til har det vært hektisk telefonkontakt mellom leder Frøya Ap- leder Pål Terje Bekken i påsken, etter initiativ fra Hitra-ordfører Ole Haugen. Det førte igjen til at Frøya Ap innkalte til ekstraordinært møte mandag denne uken.

- Vedtaket før påske gjaldt forhandlinger mellom forhandlingsutvalgene. Det er ikke jeg bundet opp til. Så da ordfører Ole Haugen på vegne av forhandlingsutvalget i Hitra kommune, kom med et tilbud om å gi kommunesenteret til Frøya, og med et klart ønske om å gjenoppta forhandlingene, kalte jeg inn til et ekstraordinært møte. Det ble ingen lang diskusjon før vi omgjorde vedtaket. Det var viktig å restarte prosessen så snart som mulig , med tanke på at en endelig avtale må behandles i kommunestyrene før første juli, sier Bekken.

Vedtaket gjorde at Frøya kommunes forhandlingsutvalg kunne gjenoppta forhandlinger med Hitra etter påsken.

Glade: Det ble en hjertelig tone mellom forhandlingsutvalgene etterhvert som de ble enige.

Ville unngå tvang

- Utkastet til intensjonsavtale var allerede på bordet. Det eneste vi trengte å gjøre var å tilføye et punkt om at kommunesenteret, med ordfører og rådmann, skal lokaliseres på Sistranda. Nå kan de faktiske forhandlingene om fordeling av tjenester og funksjoner starte, sier Hitra-ordfører Ole Haugen.

- Hvorfor snudde du og forhandlingsutvalget i spørsmålet om kommunesenter?

- Av den enkle grunn at vi så at det er nå eller aldri. Begge kommunene vil ha stordriftsfordeler av å slå seg sammen, men det springende punktet var at vi ikke kan risikere at Stortinget sammenslår kommunene med tvang. Og selv om vi får stå alene, vil Sanners foreslåtte inntektsmodell for kommunene, føre til store reduksjoner i overføringer til små kommuner. Selv om kommunesenteret da sannsynligvis ville blitt Fillan, ville vi kommet dårligere ut totalt. Da mister vi også gulrøttene som Sanner har lovet de kommunene som frivillig slår seg sammen. Det har vi ikke råd til, mener Haugen.

Får ikke kommunesenteret gratis

I utkastet til intensjonsavtale står det at framtidig utvikling av videregående utdanning skal legges til Fillan, og det står konkret at Hitra og Frøya videregående skole skal innen fem år bli samlet på Fillan. Det nybygde Frøya kultur- og kompetansesenter skal etter da ikke huse videregående skole. Lokalavisa forstår det slik at det allerede er gjort samtaler med Bjørnar Johansen og Helge Gåsø om at Blått kompetansesenter, som planlegger et byggetrinn to, i stedet for videre utbygging, kan flytte inn i undervisningslokalene i Frøya kultur- og kompetansesenter.

Også på det mer symbolske plan ofrer Frøya en del for å få kommunesenteret.

- Jeg har tidligere sagt at navnet på den nye kommunen ikke er det viktigste. Derfor kom vi raskt til enighet da Hitra krevde å få beholde navnet på kommunen. Frøya vil uansett hete Frøya for alle fremtid, sier Flåmo til lokalavisa.

Setter krav til kommunalministeren

Intensjonsavtalen har flere vilkår i seg, og denne gangen må også kommunalministeren velge.

- Vi krever blant annet at fergeforbindelsen mellom Aure og Hitra, samt Åstfjordbrua, tas inn i nasjonal transportplan, med sikte på full finansiering over statsbudsjettet innen 2020 – når kommunene offisielt slåes sammen, sier Haugen.

Oppdatert i kveld, 1. april: Vi skylder å gjøre oppmerksom på at dette er en aprilspøk.